Dưới đây là 8 nguyên tắc quản lý chất lượng nói riêng và quản lý nói chung. Mình đưa nguyên gốc tiếng Anh để cho các thành viên CLB cùng đọc, dịch và thảo luận để cùng thấu hiểu nhé.

Một nguyên tắc quản lý chất lượng là một quy tắc hay niềm tin cơ bản, để định hướng và vận hành một tổ chức, với chủ đích cải tiến thường xuyên hiệu năng hoạt động về lâu dài bằng cách tập trung vào khách hàng trong khi hướng đến nhu cầu của tất cả các bên quan tâm.

Đây là những nguyên tắc xuyên suốt, có thể nói là những tinh hoa của quản lý thế giới, nhưng ít được để ý đến.


# Principle 1: Customer focus
# Principle 2: Leadership
# Principle 3: Involvement of people
# Principle 4: Process approach
# Principle 5: System approach to management
# Principle 6: Continual improvement
# Principle 7: Factual approach to decision making
# Principle 8: Mutually beneficial supplier relationships

Principle 1: Customer focus


Organizations depend on their customers and therefore should understand current and future customer needs, should meet customer requirements and strive to exceed customer expectations.

Key benefits:


* Increased revenue and market share obtained through flexible and fast responses to market opportunities.
* Increased effectiveness in the use of the organization's resources to enhance customer satisfaction.
* Improved customer loyalty leading to repeat business.

Applying the principle of customer focus typically leads to:

* Researching and understanding customer needs and expectations.
* Ensuring that the objectives of the organization are linked to customer needs and expectations.
* Communicating customer needs and expectations throughout the organization.
* Measuring customer satisfaction and acting on the results.
* Systematically managing customer relationships.
* Ensuring a balanced approach between satisfying customers and other interested parties (such as owners, employees, suppliers, financiers, local communities and society as a whole).

Principle 2: Leadership


Leaders establish unity of purpose and direction of the organization. They should create and maintain the internal environment in which people can become fully involved in achieving the organization's objectives.

Key benefits:

* People will understand and be motivated towards the organization's goals and objectives.
* Activities are evaluated, aligned and implemented in a unified way.
* Miscommunication between levels of an organization will be minimized.

Applying the principle of leadership typically leads to:

* Considering the needs of all interested parties including customers, owners, employees, suppliers, financiers, local communities and society as a whole.
* Establishing a clear vision of the organization's future.
* Setting challenging goals and targets.
* Creating and sustaining shared values, fairness and ethical role models at all levels of the organization.
* Establishing trust and eliminating fear.
* Providing people with the required resources, training and freedom to act with responsibility and accountability.
* Inspiring, encouraging and recognizing people's contributions.

Principle 3: Involvement of people


People at all levels are the essence of an organization and their full involvement enables their abilities to be used for the organization's benefit.

Key benefits:

* Motivated, committed and involved people within the organization.
* Innovation and creativity in furthering the organization's objectives.
* People being accountable for their own performance.
* People eager to participate in and contribute to continual improvement.

Applying the principle of involvement of people typically leads to:

* People understanding the importance of their contribution and role in the organization.
* People identifying constraints to their performance.
* People accepting ownership of problems and their responsibility for solving them.
* People evaluating their performance against their personal goals and objectives.
* People actively seeking opportunities to enhance their competence, knowledge and experience.
* People freely sharing knowledge and experience.
* People openly discussing problems and issues.

Principle 4: Process approach


A desired result is achieved more efficiently when activities and related resources are managed as a process.

Key benefits:

* Lower costs and shorter cycle times through effective use of resources.
* Improved, consistent and predictable results.
* Focused and prioritized improvement opportunities.

Applying the principle of process approach typically leads to:


* Systematically defining the activities necessary to obtain a desired result.
* Establishing clear responsibility and accountability for managing key activities.
* Analysing and measuring of the capability of key activities.
* Identifying the interfaces of key activities within and between the functions of the organization.
* Focusing on the factors such as resources, methods, and materials that will improve key activities of the organization.
* Evaluating risks, consequences and impacts of activities on customers, suppliers and other interested parties.

Principle 5: System approach to management


Identifying, understanding and managing interrelated processes as a system contributes to the organization's effectiveness and efficiency in achieving its objectives.

Key benefits:

* Integration and alignment of the processes that will best achieve the desired results.
* Ability to focus effort on the key processes.
* Providing confidence to interested parties as to the consistency, effectiveness and efficiency of the organization.


Applying the principle of system approach to management typically leads to:

* Structuring a system to achieve the organization's objectives in the most effective and efficient way.
* Understanding the interdependencies between the processes of the system.
* Structured approaches that harmonize and integrate processes.
* Providing a better understanding of the roles and responsibilities necessary for achieving common objectives and thereby reducing cross-functional barriers.
* Understanding organizational capabilities and establishing resource constraints prior to action.
* Targeting and defining how specific activities within a system should operate.
* Continually improving the system through measurement and evaluation.

Principle 6: Continual improvement


Continual improvement of the organization's overall performance should be a permanent objective of the organization.

Key benefits:

* Performance advantage through improved organizational capabilities.
* Alignment of improvement activities at all levels to an organization's strategic intent.
* Flexibility to react quickly to opportunities.

Applying the principle of continual improvement typically leads to:


* Employing a consistent organization-wide approach to continual improvement of the organization's performance.
* Providing people with training in the methods and tools of continual improvement.
* Making continual improvement of products, processes and systems an objective for every individual in the organization.
* Establishing goals to guide, and measures to track, continual improvement.
* Recognizing and acknowledging improvements.

Principle 7: Factual approach to decision making


Effective decisions are based on the analysis of data and information

Key benefits:

* Informed decisions.
* An increased ability to demonstrate the effectiveness of past decisions through reference to factual records.
* Increased ability to review, challenge and change opinions and decisions.

Applying the principle of factual approach to decision making typically leads to:

* Ensuring that data and information are sufficiently accurate and reliable.
* Making data accessible to those who need it.
* Analysing data and information using valid methods.
* Making decisions and taking action based on factual analysis, balanced with experience and intuition.

Principle 8: Mutually beneficial supplier relationships


An organization and its suppliers are interdependent and a mutually beneficial relationship enhances the ability of both to create value


Key benefits:

* Increased ability to create value for both parties.
* Flexibility and speed of joint responses to changing market or customer needs and expectations.
* Optimization of costs and resources.

Applying the principles of mutually beneficial supplier relationships typically leads to:

* Establishing relationships that balance short-term gains with long-term considerations.
* Pooling of expertise and resources with partners.
* Identifying and selecting key suppliers.
* Clear and open communication.
* Sharing information and future plans.
* Establishing joint development and improvement activities.
* Inspiring, encouraging and recognizing improvements and achievements by suppliers.

Tags: nguyên tắc quản lý chất lượng

Views: 360

Replies to This Discussion

8 nguyên tắc này đúng là tinh hoa của nhân loại, người làm quản lí chất lượng càng đọc càng suy ngẫm và tìm cách vận dụng hiệu quả... làm đủ nhiều ắt siêu Ad nhỉ? Mình đi sau họ về mọi thứ thì cố gắng vận dụng để dần dần khá lên được...

Quy luật thứ nhất: Khách hàng là trọng tâm.

Hoạt động của mọi tổ chức đều dựa vào khách hàng, do đó các tổ chức nên (hay phải?) hiểu về những như cầu của khách hàng hiện tại và tương lai, tìm hiểu các nhu cầu/yêu cầu của khách và cố gắng đáp ứng trên cả sự mong đợi của họ.

Lợi ích:

Tăng lợi nhuận và thị phần bằng cách đáp ứng nhanh, linh hoạt các cơ hội kinh doanh.

Tăng cường việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực của tổ chức để nâng cao sự việc thỏa mãn của khách hàng

Tăng doanh thu bằng cách cải tiến để có được lòng tin khách hàng, đưa khách hàng trở thành khách thân tín/trung thành

Mục tiêu hành động:

Nghiên cứu và tìm hiểu các yêu cầu cũng như những mong đợi của khách hàng.

Đảm bảo những mục tiêu của tổ chức phải gắn kết chặt chẽ với các yêu cầu và mong đợi từ khách hàng

Thảo luận thường xuyên (xuyên suốt?) trong tổ chức về các yêu cầu của khách

Thường xuyên đo lường mức độ hài lòng của khách hàng và hành động kịp thời khi có kết quả phân tích.

Hệ thống hóa quản lý các khách hàng thân thiết.

Thảo luận của em

Về mục tiêu hành động:

Quy luật 1 luôn có trong Chính sách chất lượng của tổ chức và Mục tiêu chất lượng các phòng ban liên quan trực tiếp như phòng kinh doanh và sản xuất. Tuy nhiên, để đúc rút 1 câu trong CSCL  liên quan đến nhu cầu khách hàng được tổng quát, đầy đủ và rõ ràng theo các anh chị em nên như thế nào ạ?

Mục tiêu 1, cụ thể hóa hoạt động thường bộ phận kinh doanh sẽ gởi thư để xin ý kiến đánh giá từ khách sau các quý, hoặc định kỳ hàng năm. Một số cty khác còn có đường dây nóng, Riêng tại phòng em, ngoài gởi thư xin ý kiến đánh giá của khách hàng, em muốn thiết kế một cuốn lưu ký về những lần khách hàng (thường là khách hàng nước ngoài đến thăm nhà máy để đi đến đàm phán hợp đồng) đến thăm hoạt động của phòng cũng như tìm hiểu về các hoạt động chất lượng, xem xét hồ sơ...Theo các ACE còn có thể có hoạt động nào khác? và với forms đánh giá thế nào là chuẩn, là đạt yêu cầu?

Mục tiêu 2: có vẻ như liên quan nhiều đến phòng maketting hơn cả, sau những khảo sát thị trường sẽ tổng hợp, đánh giá, báo cáo và lập phương phán tiếp cận thị trường, xem xét, rồi mới tung sp để dò xét thị trường, rồi đánh giá và điều chỉnh. Quy trình chung chung là vậy ạ? Có lẽ phải quan một lớp maketting và thực hành thì mới hiểu được hành động cặn kẽ của mục tiêu hành động này. Tuy nhiên, với những ai tay ngang lên lãnh đạo, để hiểu sâu sắc hơn về hoạt động này thì phải làm gì ạ? và làm thế nào đây?

Mục tiêu 3: Có vẻ liên quan nhiều đến sale các ACE nhỉ? Trong các cuộc họp của lãnh đạo, vấn đề này phải ddc đưa lên hàng đầu. Và trong một clip của Anh Hào đã nhắc đến 1 khía cạnh của vấn đề này. Em nghĩ, một cuộc họp thành công là cuộc họ ở đó mọi thành viên được khuyến khích đưa ra thật nhiều ý kiến, thậm chí có thể là tranh luận để đạt được mục tiêu. Lãnh đạo cuộc họp phải lắng nghe tất cả, suy xét mọi góc độ các ý kiến đưa ra và để cuộc họp thành công, tránh nhàm chán nên có thông báo và báo cáo gởi đến ban lãnh đạo trước khi cuộc họp bắt đầu, cũng như phương pháp đánh giá lại các nội dung cải tiến sau cuộc họp. Vấn đề là phương pháp đánh giá thế nào ạ? Và phương pháp cải tiến thế nào? tất nhiên tùy ngành cụ thể mà có các phương pháp cụ thể, khác nhau, tuy nhiên vấn đề gì cũng cần có nền tảng chung của nó? Mong ACE chia sẻ thêm kinh nghiệm!

Mục tiêu 4: Tập trung vào các phương pháp để vực lại niềm tin của khách (do vậy, tốt nhất là duy trì và nâng cao chứ nước đến chân mới nhảy thì rất mệt)

Em thấy, một số nơi có những hành động thế này:

Thu lại sản phẩm, đổi sản phẩm, hủy sản phẩm

Ra kế hoạch bảo dưỡng cho sp khách đã mua nếu có lỗi

Kế hoạch phổ biến sp bằng cách cho dùng thử và đánh giá.

Ra sản phẩm mới, thay thế, nâng cao tính năng sản phẩm, cải tiến quy trình sx

kiểm soát nguyên liệu, kiểm soát quy trình, đầu ra

rà soát hồ sơ, thủ tục...

giảm giá sản phẩm

"Rượu cũ bình mới", tăng giá sản phẩm vì tăng sự hiếu kỳ nhất là với khách chưa mất niềm tin hoàn toàn

Quảng cáo rầm rộ, sốt hàng ảo,

...

Tuy nhiên không phải chiêu nào của nsx cũng vực lại niềm tin chứ chưa nói đến niềm tin tuyệt đối, có khách hàng trung thành. Có những hành động nhắm vào nhóm đối tượng khác để tăng kênh hoạt động mà chúng ta thường thấy ở một số nhà mạng. Tuy nhiên, vấn đề chúng ta cùng bàn ở đây là hành động nào sẽ vực lại được niềm tin của khách và lôi kéo lại khách. Theo các ACE còn có những hành động nào khác ạ?

Chân thành cảm ơn các chia sẻ hữu ích của các ACE!

RSS

Latest Activity

Nguyễn Đức Thuận posted a status
"Chào ace, Lâu lắm mới về nhà, chúc cả nhà mạnh khoẻ"
6 hours ago
Nguyễn Hà Chi posted a blog post

Dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ tại Hà Nội

Dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ tại Hà Nội của Công Ty Vân Hải xin kính chào quý khách.  Với giá…See More
yesterday
Trịnh Tấn Đạt posted a discussion

Vì sao bạn trẻ thích chụp ảnh lại mê Lenovo VIBE Shot

Là một sản phẩm smartphone có thiết kế ấn tượng, camera hàng khủng, bộ vi xử lý 8 lõi, đó có lẽ…See More
Friday
Trịnh Tấn Đạt is now a member of NHÀ CỰU SV TSNT ♥ CSV VIỆT
Friday
Nguyễn Quang Tạo left a comment for Nguyễn Quang Tạo
"Em muon anh den tham that sao"
Thursday
Nguyễn Quang Tạo liked Nguyễn Quang Tạo's profile
Thursday
nguyễn Thị Hồng Ngọc posted a discussion
Thursday
Nguyễn Thùy Trang posted a discussion
Thursday
Nguyễn Thùy Trang is now a member of NHÀ CỰU SV TSNT ♥ CSV VIỆT
Thursday
Trần Ngọc Lai updated their profile
Thursday
Trần Ngọc Lai left a comment for Trần Duy
"Bàn các chạo"
Thursday
Trần Thị Diệu posted a discussion

Chuyện lạ, xin lộc trúng xố số

Xin lộc không phải là một từ xa lạ đối với người Á Đông. Đối với dân chơi xổ số thì có nhiều cách…See More
Wednesday
Nguyen Thi Kim Truc joined Bùi Văn Hải's group
Thumbnail

CLB Yêu Chất lượng (Do Better Club)

Nếu bạn nghĩ Chất Lượng chỉ dành cho QC, SX thì hãy nghĩ lại nếu bạn thực sự muốn có sự phát triển…See More
Wednesday
Nguyen Thi Kim Truc replied to Nguyễn Đức Trung's discussion Giới thiệu tiêu chuẩn IFS in the group CLB Yêu Chất lượng (Do Better Club)
"Cho em hỏi IFS và ISO 22000 có gì giống và khác nhau vậy? Em đang làm báo…"
Wednesday
Nguyen Thi Kim Truc is now a member of NHÀ CỰU SV TSNT ♥ CSV VIỆT
Wednesday
Hanh Ly posted a discussion

Tổ chức sinh nhật cho bé ở đâu?

Tổ chức sinh nhật cho bé ở đâu để bé có một bữa tiệc kỉ niệm tuổi mới thật vui, đẹp, đáng nhớ với…See More
Aug 24
Hang Nguyen posted a discussion

Quy định trong thiết kế nội thất nhà lô phố

Thông thường phòng khách được bố trí ngay đầu tiên khi bước vào nhà, việc này cũng nhầm hạn chế…See More
Aug 24
Trần Minh Hiếu 50CB posted a status
"ĐỨA CON XA NHÀ CUỐI CÙNG ĐÃ VỀ .... VÀO ĐÚNG MÙA VU LAN"
Aug 24
Trần Thị Diệu posted a discussion

Bạn có biết hổ trắng ứng với số mấy trong sổ mơ

Mỗi đêm bạn sẽ thường trải qua từ 2 – 5 giấc mơ, hầu như khi thức dậy bạn sẽ gộp chúng lại thành…See More
Aug 24
Nguyễn Thu Phương left a comment for Nguyễn Quang Tạo
"E ko khỏe, a đến thăm e đi"
Aug 23

© 2015   Created by Phan Minh Khanh KD44.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Follow Us Follow Us Smilies
Mời xem: Tại sao PLC bị đàn áp ở TQ?
Mời xem: Điều kiện để làm Admin và duy trì NHÀ CSV