Những lời dạy của Bác Hồ về đạo đức và lối sống

- Đối với mình - Phải siêng nǎng, không được lười biếng, ai lười biếng không làm được việc. Phải tiết kiệm, không xa xỉ, vì xa xỉ hoá ra tham lam, nhất là đối với tiền bạc của đoàn thể phải rất phân minh.

                                     Con đường gii phóng. Tháng 12 nǎm 1940.

                                                  Tư liu Bo tàng H Chí Minh  

 

- Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh.

 Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu.

  Mấy nǎm kháng chiến, các cô, các chú đã học được nhiều đức tính tốt. Về xuôi nhất là về thành thị, sẽ có nhiều người phức tạp, nhiều thứ quyến rũ mình vào thói xấu.

                              Bài nói chuyn vi b đi, công an và cán b

                                        trước khi vào tiếp qun Th đô.

                                          Ngày 5 tháng 9 nǎm 1954.

 

 - Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức. Có tài  không có đức, tham ô hủ hoá có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai

           Bài nói chuyn ti lp đào to hướng dn viên các tri hè cp I. 

                                                Ngày 12 tháng 6 nǎm 1956

- Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy người có công trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm tốn. Khiêm tốn và rộng lượng, đó là hai đức tính mà người cách mạng nào cũng phải có.

          Nói chuyn ti lp chnh hun trung, cao cp ca B Quc phòng

                và các lp trung cp ca các tng cc. Tháng 5 nǎm 1957.

 

 - ...Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đi sng mi, nền tảng của Thi đua ái quc.

Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa, thì không thành trời.

Thiếu một phương, thì không thành đất

Thiếu một đức, thì không thành người.
            .....

 Cần với Kiệm, phải đi đôi với nhau, như hai chân của con người.

Cần mà không Kiệm, "thì làm chừng nào xào chừng ấy". Cũng như một cái thùng không có đáy; nước đổ vào chừng nào, chảy ra hết chừng ấy, không lại hoàn không.

Kiệm mà không Cần, thì không tǎng thêm, không phát triển được. Mà vật gì đã không tiến tức phải thoái. Cũng như cái thùng chỉ đựng một ít nước, không tiếp tục đổ thêm vào, lâu ngày chắc nước đó sẽ hao bớt dần, cho đến khi khô kiệt.

....

Cần, Kiệm, Liêm, là gốc rễ của Chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có cành, lá, hoa, quả mới là hoàn toàn. Một người phải Cần, Kiệm, Liêm, nhưng còn phải Chính mới là người hoàn toàn.

      Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý.

                                       Cn Kim Liêm Chính. Tháng 6 nǎm 1949.  

- Do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra đòi hỏi hưởng thụ, đãi ngộ. Người ta ai cũng muốn ǎn ngon mặc đẹp, nhưng muốn phải cho đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân dân ta còn thiếu thốn mà một người nào đó muốn riêng hưởng ǎn ngon mặc đẹp, như vậy là không có đạo đức.

           Nói chuyn ti lp chnh hun trung, cao cp ca B Quc phòng

              và các lp trung cp ca các tng cc. Tháng 5 nǎm 1957.

 

... Kiên trì và nhẫn nại,

Không chịu lùi một phân,

Vật chất tuy đau khổ

Không nao núng tinh thần.

                                 Bn tháng ri.

                Nht ký trong tù. Nǎm 1942-1943.

 

- Trong cuộc đấu tranh to lớn, lâu dài, gay go, ít nhiều đảng viên, ít nhiều nơi không tránh khỏi những khuyết điểm như: chủ quan, hẹp hòi, mạo hiểm, hủ hoá, xa quần chúng, chủ nghĩa địa phương, không giữ kỷ luật, làm việc luộm thuộm, tự kiêu, tự mãn.

- Dù đó là những chứng bệnh thành niên, nhưng từ nay, Đảng đòi hỏi các đảng viên phải kiên quyết tẩy cho kỳ sạch những bệnh ấy. Vì nếu không trị cho khỏi hết, thì nó có thể lây ra mà trở nên rất nguy hiểm cho Đảng.

                 Kim đim công vic ca Đng. Tháng 1 nǎm 1949.
                 T
ư liu  Bo tàng H Chí Minh

 

 - Luôn luôn cầu tiến bộ. Không tiến bộ thì là ngừng lại. Trong khi mình ngừng lại thì người ta cứ tiến bộ. Kết quả là mình thoái bộ, lạc hậu.

Tiến bộ không giới hạn. Mình cố gắng tiến bộ, thì chắc tiến bộ mãi.
Luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình. Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình.

                                Cn kim liêm chính. Tháng 6 nǎm 1949.

 - Thang thuc cha bnh quan liêu:

+ Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết.

+ Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân.

+ Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình.

+ Phải làm kiểu mẫu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư.

                     Phi ty sch bnh quan liêu. Báo S tht, s 140,
                                          ngày 2 tháng 9 n
ǎm 1950.

 

-  Dao có mài, mới sắc.
          Vàng có thui, mới  trong.
            Nước có lọc, mới sạch.
        Người có tự phê bình, mới tiến bộ.

    T phê bình. Báo Nhân dân,

  s 9, ngày 20 tháng 5 nǎm 1951.

  

- Phải thật sự mở rộng dân chủ trong cơ quan. Phải luôn luôn dùng cách thật thà tự phê bình và thẳng thắn phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên. Phải kiên quyết chống cái thói "cả vú lấp miệng em", ngǎn cản quần chúng phê bình.

                                             Nhim v ca chi b các cơ quan.

                                      Báo Nhân dân, s 176, t ngày 6 đến 10-4-1954

Nguồn: internet

Views: 268

Reply to This

Replies to This Discussion

Những lời dạy của Bác về đạo đức

 

Tự mình phải:

               Cần kiệm.

               Hoà mà không tư.

               Cả quyết sửa lỗi mình.

               Cẩn thận mà không nhút nhát.

               Hay hỏi.

               Nhẫn nại (chịu khó).

               Hay nghiên cứu, xem xét.

               Vị công vong tư.

               Không hiếu danh, không kiêu ngạo.

               Nói thì phải làm.

               Giữ chủ nghĩa cho vững.

               Hy sinh.

               Ít lòng tham muốn về vật chất.

               Bí mật.

   Đối với người phải:

               Với từng người thì khoan thứ.

               Với đoàn thể thì nghiêm.

               Có lòng bày vẽ cho người.

               Trực mà không táo bạo.

               Hay xem xét người.

   Làm việc phải:

               Xem xét hoàn cảnh kỹ càng.

               Quyết đoán.

               Dũng cảm.

               Phục tùng đoàn thể.

- Đường cách mệnh, 1927.

- Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t. 2, tr. 260.

 

Gạo đem vào giã bao đau đớn,

Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông,

Sống ở trên đời người cũng vậy,

Gian nan rèn luyện mới thành công.

- Nghe tiếng giã gạo, t. 3,

  tr. 350.

 

Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào uỷ thác thì tôi phải gắng sức làm cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi.

                                           - Trả lời các nhà báo nước ngoài,

                                                       21-1-1946, t. 4, tr. 161.

 

Những lỗi lầm chính là:

               1. Trái phép

               2. Cậy thế

               3. Hủ hoá

               4. Tư túng

               5. Chia rẽ...

               6. Kiêu ngạo...

   Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm, thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nên, ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì nên chú ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lầm lỗi trên này, thì phải hết sức sửa chữa.

                                     - Thư gửi Ủy  ban nhân dân các

                                        kỳ tỉnh, huyện và làng,

                                                       17-10-1945, t. 4, tr. 57, 58.

  

1- Mình đối với mình : Đừng tự  mãn, tự túc; nếu tự mãn, tự túc thì không tiến bộ. Phải tìm học hỏi cầu tiến bộ. Đừng kiêu ngạo, học lấy điều hay của người ta. Phải siêng năng tiết kiệm.

   2- Đối với đồng chí mình phải thế nào? Thân ái với nhau, nhưng không che đậy những điều dở. Học cái hay sửa chữa cái dở. Không nên tranh giành ảnh hưởng của nhau. Không nên ghen ghét đố kỵ và khinh kẻ không bằng mình. Bỏ lối hiếu danh, hiếu vị...

                                          - Bài nói chuyện với cán bộ

                                            tỉnh Thanh Hoá,

                                            20-2-1947, t. 5, tr. 54.

 

... Chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm sau đây:

a.      Địa phương chủ nghĩa...

b.      Óc bè phái…

c.       Óc quân phiệt, quan liêu...

d.      Óc hẹp hòi...

e.      Ham chuộng hình thức...

f.        Làm việc lối bàn giấy...

g.      Vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm...

h.      Ích kỷ, hủ hoá...

                                         - Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ,

 1-3-1947, t. 5, tr. 71 - 74.

 

Bệnh chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi, v.v.., mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra. Vì vậy, ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những chứng bệnh đó.

   Chúng ta chống bệnh chủ quan, chống bệnh hẹp hòi, đồng thời cũng phải chống thói ba hoa. Vì thói này cũng hại như hai bệnh kia. Vì ba thứ đó thường đi với nhau.

                                      - Sửa đổi lối làm việc, 10-1947,

                                                     t. 5, tr. 238, 239, 299.

  

            Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.

                                                 - Sửa đổi lối làm việc, 10-1947, 

                                                                        t. 5, tr. 252-253.

 

Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ.

   Dân tộc ta đang kháng chiến và kiến quốc, đang xây dựng một Đời sống mới trong nước Việt Nam mới. Chẳng những chúng ta phải cần, kiệm, chúng ta còn phải thực hành chữ Liêm.

                                     - Cần Kiệm Liêm Chính, 6-1949,

                                                                    t. 5, tr. 642.

  

Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa, thì không thành trời.

Thiếu một phương, thì không thành đất

Thiếu một đức, thì không thành người.

                                    - Cần Kiệm Liêm Chính, 6-1949,

                                                                    t. 5, tr. 631.

 

Chúng ta hay nể nả. Mình chỉ biết mình thanh liêm là đủ - Quan niệm: Thanh cao tự thủ không đủ. Tất cả chúng ta phụ trách trước nhân dân trong anh em phải có phê bình và tự phê bình... phải mở cửa khuyến khích lãnh đạo phê bình và tự phê bình.

- Lời phát biểu trong phiên họp Hội đồng Chính phủ,

11-1950. Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.

  

Tất cả chúng ta phải thi hành phê bình và tự phê bình một cách liên tục và thực thà... Có thế ta mới tiến bộ...  Nhưng nhận lỗi chưa đủ, phải kiên quyết sửa lỗi.

- Lời phát biểu trong phiên họp Hội đồng Chính phủ,

11-1950. Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.

 

 Cải tạo thế giới là việc to, phải trường kỳ gian khổ.

   Kháng chiến để cải tạo nước nhà cũng phải trường kỳ và gian khổ. Muốn cải tạo mình, cũng phải trường kỳ và gian khổ, chứ không phải là dễ đâu.

   Nếu chính mình tham ô bảo người ta liêm khiết có được không? Không được. Mình trước hết phải siêng năng, trong sạch thì mới bảo người ta trong sạch, siêng năng được.

   Ai cũng thấy siêng năng, trong sạch là tốt. Điều đó không ai chối cãi được. Thế mà vì sao vẫn không làm hay không làm được? Chẳng những không làm được mà còn làm trái lại? Đó là vì cái tâm mình không chính.

   Phải thấy kẻ địch trong mình ta nó mạnh lắm. Đế quốc bên ngoài có thể dùng súng dùng đạn để đánh được kẻ địch trong người không thể dùng lựu đạn mà ném vào được; nó vô hình, vô ảnh, không dàn ra thành trận, luôn luôn lẩn lút trong mình ta. Nó khó thấy, khó biết, nên khó tránh. Nhưng đã biết việc phải thì kiên quyết làm.

   ...

   ... Có hai con đường ở thế giới, ở trong nước và ở trong mình.

   Theo con đường ác thì dễ dàng, nhưng lăn xuống hố.

   Theo con đường thiện thì khó nhọc, nhưng vẻ vang.

   Quyết tâm là làm được.

   Cái gì khó bằng làm cách mạng, bằng đánh Tây, bằng cải tạo xã hội? Thế mà ta làm được.

   Cán bộ có quyết tâm thì cải tạo được mình, được nước nhà, được xã hội.

- Bài nói tại lớp chỉnh Đảng

Trung ương khoá 2, 3-1953,

 t. 7, tr. 59, 60, 62, 63.

  

   ... Khiêm tốn là một đạo đức mà mọi người cách mạng phải luôn luôn trau dồi.

                                        - Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn,

                                           ký tên C.B.

                                       - Báo Nhân Dân, số 194, t

                                         ừ 13 đến 15-6-1954, t. 7, tr. 296.

 

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh.

   Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu.

Có thể những người khi kháng chiến thì rất anh dũng, trước bom đạn địch không chịu khuất phục, nhưng đến khi về thành thị lại bị tiền bạc, gái đẹp quyến rũ, mất lập trường, sa vào tội lỗi.

   Cho nên bom đạn của địch không nguy hiểm bằng "đạn bọc đường" vì nó làm hại mình mà mình không trông thấy.

   Muốn giữ vững nhân cách, tránh khỏi hủ hoá, thì phải luôn thực hiện 4 chữ mà Bác thường nói. Đó là: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

- Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ  trước khi vào tiếp quản Thủ đô, 5-9-1954, t. 7, tr. 346, 347.

  

... Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi.

   Vì vậy, cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân. Phải lãnh đạo tổ chức, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Dân đủ ăn đủ mặc thì những chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được.

                                                   - Bài nói chuyện tại Hội nghị

                                                     sản xuất cứu đói,

                                                   13-6-1955, t.7, tr. 572.

  

… Phải tránh tư tưởng kiêu ngạo, công thần, tự tư, tự lợi.

                                                - Bài nói chuyện tại Đại hội

                                                 đại biểu toàn quốc Đoàn

                                            Thanh niên Lao động Việt Nam,

                                                 2-11-1956. - T. 8, tr. 263.

  

… Chủ nghĩa cá nhân là trái ngược với chủ nghĩa tập thể, và chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa xã hội nhất định thắng, chủ nghĩa cá nhân nhất định phải tiêu diệt.

                                                   - Đạo đức cách mạng,

                                                    12-1958, t. 9, tr. 282.

... Đạo đức cách mạng là:

   Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất.

   Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng.

   Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc.

   Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ.

   ....

   Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân.

   ...

   Đạo đức cách mạng là ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng, hết sức trung thành phục vụ giai cấp công nhân và nông dân lao động, tuyệt đối không thể lừng chừng.

   ...

   Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải quyết tâm đấu tranh, chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu. Có như thế mới thắng được địch và thực hiện được nhiệm vụ cách mạng.

   ...

   Đạo đức cách mạng của người đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng; phải ngăn ngừa và kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân.

   ...

   Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng.

- Đạo đức cách mạng, 12-1958,

  t. 9, tr. 285, 286, 288, 290.

Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. "Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy". Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô, v.v... Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng.

                                                 - Bài nói chuyện tại Đại hội

                                                 lần thứ III của Đoàn

       Thanh niên Lao động Việt Nam,

                 24-3-1961, t. 10, tr.  306.

 

   Chủ nghĩa cá nhân, lợi mình, hại người, tự do vô tổ chức, vô kỷ luật và những tính xấu khác là kẻ địch nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội.

   ...

   Tham ô, lãng phí tài sản của Nhà nước, tập thể, của nhân dân là hành động trộm cắp, mà ai cũng phải thù ghét, phải trừ bỏ.

   ...

   Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh thần phụ trách, nêu gương "Cần, kiệm, liêm, chính" không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân, phải chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh là nguồn gốc sinh ra tham ô, lãng phí.

   ...

   Cán bộ và đảng viên lại càng phải có tinh thần ấy(1) phải gạt bỏ những thái độ sai lầm như: thoả mãn với thành tích bước đầu, bảo thủ, tự mãn với những kinh nghiệm đã có, có ít nhiều tri thức thì kiêu căng, coi khinh quần chúng, hoài nghi những sáng kiến bình thường của quần chúng; lười biếng, không tích cực học tập cái mới, v.v..

   ... Những tư tưởng, tác phong xấu cần chống lại là:

-         Chủ nghĩa cá nhân,

-         Quan liêu, mệnh lệnh,

-         Tham ô, lãng phí,

-         Bảo thủ, rụt rè.

- Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội, 3-1961, t.10, tr. 310, 313, 314, 315.

(1) Tinh thần dám nghĩ, dám làm, tinh thần tập thể, tinh thần kỷ luật, ra sức học tập, sáng tạo, tìm tòi cái mới, ủng hộ cái mới.

Trong công tác lưu thông phân phối, có hai điều quan trọng phải luôn luôn nhớ:

               "Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng.

               Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên".

                                              - Bài nói tại kỳ họp Hội đồng

                                                 Chính phủ cuối năm 1966,

24-12-1966, t. 12, tr. 185.

  

... Chớ bỏ qua những việc mà các chú tưởng là tầm thường... tất cả những việc làm như vậy đều nói lên tinh thần yêu nước, đạo đức trong sáng, thuần phong mỹ tục của nhân dân ta. Chúng ta đánh giặc và xây dựng xã hội mới bằng những việc làm muôn hình muôn vẻ của hàng chục triệu con người như thế, chứ không phải chỉ bằng một vài việc làm nổi bật và vang dội của một số cá nhân anh hùng.

   ...

   Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật liệu quý để các chú xây dựng con ngươì. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên để giáo dục lẫn nhau còn là một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn.

   ... Ra sức làm tròn nhiệm vụ cách mạng và sống với nhau có tình có nghĩa. Lấy gương người tốt, việc tốt có thật trong nhân dân và cán bộ, đảng viên ta mà giáo dục lẫn nhau, đó chính là một cách tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin thiết thực nhất.

   ...

   Muốn giáo dục nhân dân, làm cho mọi người đều tốt cả thì cán bộ, đảng viên phải tự giáo dục và rèn luyện hằng ngày...

   ...

   Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng.

   ...

   Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.

                                             - Ý kiến về việc làm và xuất bản

                                               loại sách "Người tốt việc  tốt",

                                                    6-1968, t. 12, tr. 550,  551.

                                                                       554, 557, 558.

  

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

                                                 - Di chúc, 1969, t.12, tr. 498.

 

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

   ...

   Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".

   Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho dời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

                                          - Di chúc, 10-5-1969,

                                                       t. 12, tr. .510.

Nguồn: http://phuly.edu.vn/bacho/hoctap5.htm

Học ở đâu xa nhỉ?

Vâng ạ!

Mỗi người, mỗi ngày hãy ngẫm và hành động theo lời dạy của Bác thì sẽ khác đấy nhỉ

RSS

Latest Activity

Lý Thị Hoài posted a discussion

NHỮNG BÀ NỘI DỪNG BỎ QUA VIDEO NÀY - CÁCH LÀM GIÁ ĐỖ THÔNG MINH !

- CAM KẾT: Nhân viên cty tư vấn nhiệt tình, tư vấn bạn làm thành công thì mới thôi. Nhân viên giao…See More
15 hours ago
Lý Thị Hoài is now a member of NHÀ CỰU SV TSNT ♥ CSV VIỆT
15 hours ago
diu thi dang posted discussions
16 hours ago
Ngô Văn Bách is now a member of NHÀ CỰU SV TSNT ♥ CSV VIỆT
yesterday
nhutnguyen posted a discussion
Friday
Nam Phương posted a discussion

Giảm cân tự nhiên an toàn với quả bí đao

Do hàm lượng dinh dưỡng thấp, cung cấp ít năng lượng, giàu chất xơ và yếu tố vi lượng, nên bí đao…See More
Friday
nancy barn posted a status
Thursday
nancy barn is now a member of NHÀ CỰU SV TSNT ♥ CSV VIỆT
Thursday
hoang my linh posted a discussion

Các phương pháp điều trị cho bệnh nhân ung thư

Với cách thức điều trị hoàn toàn mới – hơn 40 năm nghiên cứu tại HOA KỲPhương pháp chia thành 2…See More
Sep 19
diu thi dang posted discussions
Sep 19
Nam Phương posted discussions
Sep 17
diu thi dang posted discussions
Sep 16
Nam Phương posted a discussion
Sep 14
nhutnguyen posted a discussion
Sep 14
nhutnguyen is now a member of NHÀ CỰU SV TSNT ♥ CSV VIỆT
Sep 14
samlinhchi posted discussions
Sep 13
Hoang Trang posted a discussion
Sep 12
samlinhchi posted discussions
Sep 12
Nam Phương posted a discussion

Tìm hiểu về công nghệ giảm béo hiện đại từ Mỹ

Một cơ thể thừa cân khiến chị em phụ nữ thiếu tự tin và vận động khó nhọc vì vậy Viện Thẩm Mỹ…See More
Sep 12
Phạm Ngọc Hạnh is now a member of NHÀ CỰU SV TSNT ♥ CSV VIỆT
Sep 12

© 2016   Created by Phan Minh Khanh KD44.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Follow Us Follow Us Smilies
Mời xem: Tại sao PLC bị đàn áp ở TQ?
Mời xem: Điều kiện để làm Admin và duy trì NHÀ CSV