Hỏi:
a) Hành chính là gì ?
b) Mối quan hệ giữa nền hành chính với các phạm trù có liên quan trong nền hành chính?
Đáp:
a) Hành chính theo nghĩa rộng : là chỉ những hoạt động những tiến trình chủ yếu có liên quan đến những biện pháp để thực thi những mục tiêu, những nhiệm vụ đã được xác định trước.

Ví dụ: Cuối 2006 Hà Nội được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn đại biểu đến dự hội nghị APEC. Để thực hiện nhiệm vụ này, UBND thành phố đã giao cho công an thành phố tiến hành phân luồng giao thông, cấm các phương tiện tham gia giao thông một số tuyến đường nhất định trong thời gian các đoàn xe đi qua … toàn bộ các hoạt động trên được hiểu là hành chính.

Hành chính theo nghĩa hẹp : là nền hành chính nhà nước ( hay còn gọi là nền hành chính công) là tổng thể các tổ chức và định chế hoạt động của bộ máy hành pháp có trách nhiệm quản lý công việc hàng ngày của nhà nước do các cơ quan có tư cách pháp nhân công quyền tiến hành bằng các văn bản dưới luật nhằm thực thi chức năng quản lý nhà nước giữ gìn bảo vệ quyền lợi công và phục vụ nhu cầu hàng ngày của dân trong mối quan hệ giữa công dân và nhà nước. Với nghĩa trên thì hành chính là hành động quản lý thực tiễn và cũng là một khoa học.

=> Từ những quan niệm nói trên thì hành chính được coi là một loại hoạt động chung nhất của các nhóm người hợp tác với nhau để hoàn thành các mục đích chung.

b) Mối quan hệ giữa nền hành chính với các phạm trù có liên quan:
Nền hành chính công theo nghĩa rộng có thể được hiểu là sự phối hợp những nỗ lực của các nhóm, các cá nhân trong tổ chức nhằm thực hiện các chính sách công. Hành chính công chủ yếu bào trùm lên các hoạt động hàng ngày của chính phủ và cả bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương và cơ sở dưới sự quản lý thống nhất của chính phủ.

Tổ chức theo nghĩa rộng là cơ cấu tồn tại của sự vật, sự vật không thể tồn tại mà không có một hình thức liên kết nhất định các yếu tố về nội dung, tổ chức vì vậy là một thuộc tính của bản thân sự vật.
Vì thế nếu tổ chức tạo ra một cơ cấu nhất định giữa các cá nhân và các tổ chức thành những mối quan hệ có hiệu quả thì hành chính có liên quan tới việc ra quyết định và hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trong tổ chức nhằm đạt được những mục tiêu do các nhà lãnh đạo chính trị vạch ra.

Ví dụ: Tổ chức của những người lao động Việt Nam là tổng liên đoàn lao động Việt Nam, thì nền hành chính thể hiện qua việc ban hành ra quyết định thành lập, quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của tổ chức đó …

Hành chính có thể được xem là hoạt động của bộ máy hay đưa ra sự điều tiết đối với tổ chức. Nếu tổ chức được xem là cơ cấu thì hành chính là tiến trình. Tổ chức liên quan tới những khía cạnh hình thức và cơ cấu của hành chính công thì hành chính là một tiến trình được vận hành trong khuôn khổ thiết chế nhất định.

Quán nước:
Hành chính có nghĩa là sự thi hành những chính sách & pháp luật của chính phủ, thi hành việc công, trái với quân sự và chính trị (khác với hành chính pháp là pháp luật về hành chính). Đây là ngành học đào tạo ra những cử nhân làm việc trong các cơ quan nhà nước.
Hành chính gồm có:
- Hành chính công (hành chính nhà nước) : hoạt động quản lí đất nước của nhà nước.
- Hành chính văn phòng : chính là công việc bạn sẽ làm sau khi ra trường.
Cụ thể:
+ Xây dựng các chương trình công tác của cơ quan, đôn đốc thực hiện các chương trình đó.
+ Bố trí lịch làm việc của cơ quan
+ Báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong cơ quan
+ Tư vấn văn bản cho thủ trưởng
+ Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ
+ Tổ chức giao tiếp đối nội, đối ngoại
+ Lập kế hoạch tài chính, dự toán kinh phí hàng năm
Công việc văn phòng đòi hỏi bạn phải đa năng, sáng tạo, linh hoạt, không máy móc, cứng nhắc, ứng xử khéo léo với đồng nghiệp, có khả năng ngoại giao, nhiệt tình, năng động.

Sưu tầm

Views: 10413

Reply to This

Replies to This Discussion

Nhân Ái thấy khái niệm Hành Chính nghe quen, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng nghĩa của nó nên sưu tầm gửi cả NHÀ tham khảo... Hy vọng có ích...

Bài này cũng nhiều người đọc nhỉ

RSS

Hiểu về trái timNếu bạn chưa biết cách sử dụng chức năng nào trên NHÀ, bấm vào đây...

Hỗ trợ trực tuyến (Mr Hải CB34) Bạn hãy login Yahoo! Messenger trước khi bấm vào đây để trao đổi
Visitors:Cựu SVTS

Latest Activity

Trần Thị Mỹ Hạnh shared Bùi Văn Hải's discussion on Facebook
1 hour ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Bùi Văn Hải's blog post Làm cho...có
1 hour ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Bùi Văn Hải's blog post Làm cho...có
1 hour ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Đỗ Văn Búp's blog post MỘT PHÚT NHÌN LẠI
1 hour ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Bùi Văn Hải's blog post Em dục/giục mẹ cái bằng đại học đi!
1 hour ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Đỗ Văn Búp's blog post VIẾT CHO NGÀY HÔM NAY
1 hour ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Đỗ Văn Búp's blog post NGƯỜI CON GÁI BÌNH ĐỊNH
1 hour ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Đỗ Văn Búp's blog post VÁN CỜ CUỘC ĐỜI
1 hour ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked hồ thị Yến's blog post Mục đích cuộc sống
1 hour ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Nguyễn Xuân Duy's blog post Quy luật của con người
1 hour ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Bùi Văn Hải's blog post Quý trọng đồng tiền?
1 hour ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Bùi Văn Hải's blog post Thư mục bài viết và chia sẻ sách trên facebook của Hải
1 hour ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Phan Minh Khanh KD44's blog post Đừng nói: Thôi đừng buồn.
2 hours ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Nguyễn Trung Bình's blog post Đông! Nhớ.
2 hours ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Đỗ Thị Bích Thủy's blog post Nếu thất nghiệp bạn sẽ làm gì?
2 hours ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Đỗ Thị Bích Thủy's blog post Nghề nghiệp có ảnh hưởng đến tính cách
2 hours ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Đỗ Thị Bích Thủy's blog post TRỞ VỀ
2 hours ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Đỗ Thị Bích Thủy's blog post Khi khó khăn có ai ở bên bạn
2 hours ago
Trần Thị Mỹ Hạnh liked Đỗ Thị Bích Thủy's blog post Hương xưa
2 hours ago
Trần Thị Mỹ Hạnh shared Bùi Văn Hải's photo on Facebook
2 hours ago

© 2014   Created by Bùi Văn Hải.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Follow Us Follow Us Smilies
Mời xem: Tại sao PLC bị đàn áp ở TQ?
Mời xem: Điều kiện để làm Admin và duy trì NHÀ CSV